Du lịch lễ hội 2018
Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LỊCH TRÌNH VÀ BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

LỊCH TRÌNH VÀ BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
Lạng Sơn -Chùa Vĩnh Nghiêm - Chùa Bổ Đà Bắc Giang

Lạng Sơn -Chùa Vĩnh Nghiêm - Chùa Bổ Đà Bắc Giang

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LẠNG SƠN - TÂY THIÊN - 1 Ngày

LẠNG SƠN - TÂY THIÊN - 1 Ngày

599.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM LH2017
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
LẠNG SƠN - HOA LƯ - TAM CỐC - 1 Ngày

LẠNG SƠN - HOA LƯ - TAM CỐC - 1 Ngày

580.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS LH2017
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
CHÙA VĨNH NGHIÊM - YÊN TỬ - 01 Ngày

CHÙA VĨNH NGHIÊM - YÊN TỬ - 01 Ngày

1.590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 021
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN - CỦA ÔNG - CÁI BẦU - HẠ LONG

LẠNG SƠN - CỦA ÔNG - CÁI BẦU - HẠ LONG

1.700.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM 0212
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN CUÔNG

LẠNG SƠN – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN CUÔNG

1.620.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 125
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
LẠNG SƠN - ĐỀN ÔNG BẨY - SAPA

LẠNG SƠN - ĐỀN ÔNG BẨY - SAPA

590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 029
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN - YÊN TỬ - BA VÀNG

LẠNG SƠN - YÊN TỬ - BA VÀNG

990.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM 125
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
ĐỀN CỬA ÔNG – CỬA SUỐT - HẠ LONG - YÊN TỬ

ĐỀN CỬA ÔNG – CỬA SUỐT - HẠ LONG - YÊN TỬ