Du lịch Trung Quốc
L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 5N4D

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 5N4D

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành :
 • Xuất phát : 19 – 23/02/2018 ( M4 – M8 Tết)
HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- TẮM KHOÁNG NÓNG - DƯƠNG MINH SƠN - HÀ NỘI 5N4D

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- TẮM KHOÁNG NÓNG - DƯƠNG MINH SƠN - HÀ NỘI 5N4D

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành :
 • Xuất phát : 8, 15, 22, 29/11: 6, 13, 20/12/2017
HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- TẮM KHOÁNG NÓNG - DƯƠNG MINH SƠN - HÀ NỘI 5N4D

HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- TẮM KHOÁNG NÓNG - DƯƠNG MINH SƠN - HÀ NỘI 5N4D

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 8 ngày 7 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Yêu cầu
VÂN NAM CỔ KÍNH & HÙNG VĨ 8 NGÀY 7 ĐÊM

VÂN NAM CỔ KÍNH & HÙNG VĨ 8 NGÀY 7 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC - NAM NINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

LẠNG SƠN - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC - NAM NINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LẠNG SƠN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

LẠNG SƠN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC - NAM NINH 5 NGÀY 4 ĐÊM

LẠNG SƠN - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC - NAM NINH 5 NGÀY 4 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - NAM NINH - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM 5 NGÀY 4 ĐÊM

LẠNG SƠN - NAM NINH - LIỄU CHÂU - QUẾ LÂM 5 NGÀY 4 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - NAM NINH - QUẾ LÂM 5 NGÀY 4 ĐÊM

LẠNG SƠN - NAM NINH - QUẾ LÂM 5 NGÀY 4 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - NAM NINH - BẮC HẢI 4 NGÀY 3 ĐÊM

LẠNG SƠN - NAM NINH - BẮC HẢI 4 NGÀY 3 ĐÊM

Li.n .h. 0.913.27 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 8 ngày 7 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - NAM NINH - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 8 NGÀY 7 ĐÊM

LẠNG SƠN - NAM NINH - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 8 NGÀY 7 ĐÊM

Li.n .h. 0.913.27 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Tàu hỏa
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY 4 ĐÊM

LẠNG SƠN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY 4 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện : Tàu hỏa
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯƠNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY 5 ĐÊM

LẠNG SƠN - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯƠNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY 5 ĐÊM

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTM NĐ
 • Thời gian : 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Lạng Sơn
LẠNG SƠN-NAM NINH-BẮC HẢI 3 NGÀY 2 ĐÊM

LẠNG SƠN-NAM NINH-BẮC HẢI 3 NGÀY 2 ĐÊM

l.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTM QT
 • Thời gian : 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
Tour Lạng Sơn - Thạch Lâm - Côn Minh

Tour Lạng Sơn - Thạch Lâm - Côn Minh

5.590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM QT
 • Thời gian : 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : LẠNG SƠN
lạng Sơn - Nam Ninh - Quế Lâm - 4 ngày 3 đêm

lạng Sơn - Nam Ninh - Quế Lâm - 4 ngày 3 đêm

6.990.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM LS
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
Lạng Sơn - Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Tầu siêu tốc)

Lạng Sơn - Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (Tầu siêu tốc)

Liên hệ
 • Mã Tour : DLTM QT
 • Thời gian : 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LẠNG SƠN - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - LẠNG SƠN

LẠNG SƠN - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN - LẠNG SƠN

13.990.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS
 • Thời gian : 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện : Máy bay
 • Khởi hành : 21/03/2017
 • Xuất phát : Lạng Sơn
Tour Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải

Tour Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải

2.850.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 20
 • Thời gian : 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
Tour Nam Ninh - Thanh Tú Sơn

Tour Nam Ninh - Thanh Tú Sơn

6.590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS
 • Thời gian : 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành :
 • Xuất phát : Lạng Sơn
Lạng Sơn - Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

Lạng Sơn - Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - BẰNG TƯỜNG 1 NGÀY

LẠNG SƠN - BẰNG TƯỜNG 1 NGÀY