Du lịch lễ hội 2018
L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
ĐỀN LẢNH GIANG - ĐỀN CHỬ ĐỒNG TỬ - VĂN MIẾU XÍCH ĐẰNG - CHÙA CHUÔNG 1 NGÀY

ĐỀN LẢNH GIANG - ĐỀN CHỬ ĐỒNG TỬ - VĂN MIẾU XÍCH ĐẰNG - CHÙA CHUÔNG 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - CHÙA DÂU - ĐỀN BÀ CHÚA KHO - ĐỀN ĐÔ 1 NGÀY

ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - CHÙA DÂU - ĐỀN BÀ CHÚA KHO - ĐỀN ĐÔ 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
THUNG NAI - ĐỘNG THÁC BỜ - THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH 1 NGÀY

THUNG NAI - ĐỘNG THÁC BỜ - THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
HÀ NAM - ĐẦM ĐA - ĐỘNG TIÊN - CHÙA BA ĐANH 1 NGÀY

HÀ NAM - ĐẦM ĐA - ĐỘNG TIÊN - CHÙA BA ĐANH 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour :
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
CHÙA THẦY - CHÙA TÂY PHƯƠNG - CHÙA MÍA - LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

CHÙA THẦY - CHÙA TÂY PHƯƠNG - CHÙA MÍA - LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

Liên hệ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
HẢI PHÒNG CHÙA CAO LINH - BẠCH ĐẰNG GIANG - ĐỀN TRẦN 1 NGÀY

HẢI PHÒNG CHÙA CAO LINH - BẠCH ĐẰNG GIANG - ĐỀN TRẦN 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
ĐỀN TRẦN - PHỦ DÀY - CHÙA PHỔ MINH - TRÀNG AN 1 NGÀY

ĐỀN TRẦN - PHỦ DÀY - CHÙA PHỔ MINH - TRÀNG AN 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
LẠNG SƠN - CÔN SƠN - KIẾP BẠC - ĐỀN CHU VĂN AN 1 NGÀY

LẠNG SƠN - CÔN SƠN - KIẾP BẠC - ĐỀN CHU VĂN AN 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
LẠNG SƠN - CHÙA HƯƠNG - ĐỘNG HƯƠNG TÍCH 1 NGÀY

LẠNG SƠN - CHÙA HƯƠNG - ĐỘNG HƯƠNG TÍCH 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
LẠNG SƠN - ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẪU ÂU CƠ 1 NGÀY

LẠNG SƠN - ĐỀN HÙNG - ĐỀN MẪU ÂU CƠ 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Yêu cầu
 • Xuất phát : Hàng ngày
CHÙA CAO LINH - CHÙA DƯ HÀNG - ĐỀN TRẦN NAM ĐỊNH 1 NGÀY

CHÙA CAO LINH - CHÙA DƯ HÀNG - ĐỀN TRẦN NAM ĐỊNH 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Hàng ngày
TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 1 NGÀY

TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
VƯỜN CHIM THUNG NHAM - TAM CỐC BÍCH ĐỘNG 1 NGÀY

VƯỜN CHIM THUNG NHAM - TAM CỐC BÍCH ĐỘNG 1 NGÀY

L.iê.n h.ệ VNĐ
 • Mã Tour : DLTMNĐ
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ 1 NGÀY

CHÙA BA VÀNG - YÊN TỬ 1 NGÀY

Lie.n h. VNĐ
 • Mã Tour : DLTMQT
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : Hàng ngày
 • Xuất phát : Yêu cầu
TRÀNG AN - CHÙA BÁI ĐÍNH - HOA LƯ 1 NGÀY

TRÀNG AN - CHÙA BÁI ĐÍNH - HOA LƯ 1 NGÀY

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LỊCH TRÌNH VÀ BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

LỊCH TRÌNH VÀ BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
Lạng Sơn -Chùa Vĩnh Nghiêm - Chùa Bổ Đà Bắc Giang

Lạng Sơn -Chùa Vĩnh Nghiêm - Chùa Bổ Đà Bắc Giang

Liên hệ
 • Mã Tour :
 • Thời gian :
 • Phương tiện :
 • Khởi hành :
 • Xuất phát :
LẠNG SƠN - TÂY THIÊN - 1 Ngày

LẠNG SƠN - TÂY THIÊN - 1 Ngày

599.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM LH2017
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
LẠNG SƠN - HOA LƯ - TAM CỐC - 1 Ngày

LẠNG SƠN - HOA LƯ - TAM CỐC - 1 Ngày

580.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS LH2017
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
CHÙA VĨNH NGHIÊM - YÊN TỬ - 01 Ngày

CHÙA VĨNH NGHIÊM - YÊN TỬ - 01 Ngày

1.590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 021
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN - CỦA ÔNG - CÁI BẦU - HẠ LONG

LẠNG SƠN - CỦA ÔNG - CÁI BẦU - HẠ LONG

1.700.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM 0212
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN CUÔNG

LẠNG SƠN – ĐỀN BÀ TRIỆU – ĐỀN CUÔNG

1.620.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 125
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Lạng Sơn
LẠNG SƠN - ĐỀN ÔNG BẨY - SAPA

LẠNG SƠN - ĐỀN ÔNG BẨY - SAPA

590.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTMLS 029
 • Thời gian : 1 ngày
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
LẠNG SƠN - YÊN TỬ - BA VÀNG

LẠNG SƠN - YÊN TỬ - BA VÀNG

990.000 VNĐ
 • Mã Tour : DLTM 125
 • Thời gian : 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện : Ô tô
 • Khởi hành : yêu Cầu
 • Xuất phát : Tp.Lạng Sơn
ĐỀN CỬA ÔNG – CỬA SUỐT - HẠ LONG - YÊN TỬ

ĐỀN CỬA ÔNG – CỬA SUỐT - HẠ LONG - YÊN TỬ